Tudnivalók a vásárlásról és jogi nyilatkozatok

Vissza a termékekhez

A Webshop használata:

A webshop használatához (rendelés, rendelés állapotának követése) regisztráció szükséges. Amennyiben ez nem történik meg a rendelés előtt, úgy a rendelés folyamán létrehozunk önnek egy új fiókot.

A kiválasztott terméket a „Kosárba tesz” gombbal tuja a virtuális kosarába tenni, ahol lehetősége van a darabszámot módosítani, vagy a terméket törölni a kosarából. A rendelést ezután kiegészítheti hasonló módon további termékekkel.

A rendelés véglegesítéséhez nyomja meg a „pénztár” gombot. Itt megadhatja a szállítási és számlázási címet, továbbá esetleges kérdései és észrevételeit is megírhatja a Rendelés hozzászólások részben.

A rendelés menete:

A beküldött megrendelő űrlap feldolgozása után (általában 1 munkanap) munkatársunk felkeresi Önt, hogy a rendelési szándékát véglegesítsük és adatiait egyeztessük.  Mivel egyedi gyártású termékekről van szó, ekkor kerül megbeszélésre a teljesítés időpontja is. Ez után történik a termék gyártása és szállítása, melynek állapotát a weboldalon a "saját adatok – rendelések" részben nyomon követheti.

 

Általános Szerződési Feltételek:

Valamennyi tranzakcióra az alábbiakban ismertetett Általános Szerződési Feltételei vonatkoznak.

Árak

Áraink forintban vannak feltüntetve, és nettó értéken.   Az árak csak Magyarországon érvényesek. A termékek mellett szereplő árak a termékek kiszállításának költségeit nem tartalmazzák!

Fizetési feltételek

Ügyfeleink a megrendelt termékek ellenértékét számla ellenében az áruátvételkor készpénzben kötelesek kiegyenlíteni.

Tulajdonjog

Az áru tulajdonjogát mindaddig fenntartjuk magunknak, amíg az áru ellenértéke teljes mértékben kiegyenlítésre nem kerül. A termékben ezen idő alatt esetlegesen bekövetkezett sérülésekért a vevő felel.

Elállás

Önnek joga van a társaságunkkal kötött szerződéstől számítva 5 munkanapon belül indokolás nélkül elállni. Ezt a jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a megrendelt árut átvette. Ön az elállási szándékát társaságunk bármilyen elérhetőségén keresztül gyakorolhatja, például levélben, telefonon, e-mailen keresztül. Elállás esetén társaságunk az Ön által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 naptári napon belül visszatéríti. Önnek kizárólag az áru visszaküldésével kapcsolatos költségeket kell viselnie. Társaságunk követelheti Öntől a visszaküldött áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának a megtérítését.

Amennyiben Társaságunk nem tudja a megrendelt árut küldeni, - előzetes egyeztetés alapján - fenntartja a jogot, hogy helyettesítő árut szolgáltasson Önnek. A helyettesítő áru lényeges tulajdonságokban nem térhet el a megrendelt árutól, minősége a megrendelttel azonos vagy annál jobb lehet. A helyettesítő áru szolgáltatásától való elállás esetén társaságunk viseli az áru visszaküldésével kapcsolatos költségeket.

Vitás kérdések

A jelen általános szállítási és fizetési feltételek alapján szállított árukkal kapcsolatosan felmerülő vitás kérdésekre a Polgári Törvénykönyvben foglaltak alapján járunk el. Amennyiben a vitás kérdések békés úton nem rendezhetők, úgy azokat bírósági úton rendezzük. Jelen általános szállítási és fizetési feltételek visszavonásig érvényesek, a visszavonás kihirdetéssel azonos módon történik.

Szavatosság

Társaságunk az Ön szavatossági és jótállási igényeit a hatályos jogszabályok szerint teljesíti. Ön hibás teljesítés miatti igényét a nem tartós használatra rendelt termékekre kötött fogyasztói szerződés esetén az áru átvételétől számított 3 hónapon belül, tartós használatra rendelt termékek esetén 5 hónap belül érvényesítheti a számla bemutatásával, ha a hiba oka az áruban a teljesítés időpontjában már meg volt.
Az áru átvételétől számított 6 hónapon belül felmerült hibát úgy kell tekinteni, hogy az már teljesítéskor meg volt az áruban. A 6 hónap után felismert hiba esetében Önnek kell vizsgálatokat végeztetnie annak bizonyítására, hogy a hiba már az átvételkor meg volt az áruban. Tuning alkatrészekre bevizsgálás után mi döntünk érvényesíthető e  arancia.

Szeretnénk felhívni kedves Vásárlóink figyelmét, hogy a jelenleg hatályos törvény értelmében versenyszerű illetve sport jellegű felhasználás esetén a garancia érvényét veszti.

Ön szavatossági igényként az áru kijavítását vagy kicserélését kérheti, illetve a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint érvényesítheti egyéb igényeit, ideértve az árleszállítást és az elállást, valamint a kártérítést.
Jótállási igényét a jótállási jeggyel vagy a számla bemutatásával érvényesítheti, amely alapján az áru kijavítását vagy kicserélését kérheti. A jótállás időtartama az áru átvételének napjától számított 1 év. Társaságunk az Ön áruval kapcsolatos szavatossági illetve jótállási igényéről a vonatkozó jogszabály szerint jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek másolatát Önnek is átadja. Társaságunk törekszik arra, hogy a hibás áru kijavítását vagy kicserélését 15 naptári napon belül elvégezze.


Adatvédelmi nyilatkozat

Az 1992. évi LXIII. tv., azaz az adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően tájékoztatjuk Önt, hogy Társaságunk az Ön adatait egy elektronikus adatbázisba teszi. Az adatbázisban található adatokat Társaságunk kizárólag a csomagküldő kereskedelmi tevékenysége keretében használja és az Ön adatait mindaddig folyamatosan használja, amíg ön írásban nem kéri azok törlését. Az Ön adatai az utolsó megrendelésétől számított 5 év múlva törlésre kerülnek. Az ügyfelek adatait számítógépen rögzítjük és dolgozzuk fel, azokat bizalmasan kezeljük.

Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a rendelés teljesítésekor a harmadik fél az cégünk alvállalkozójaként működik együtt. Ekkor azonban, az alvállalkozók a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.
Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.


Elérhetőségek:

A webshop üzemeltetője: Angyalszárnyak Kft.  6900 Makó, Aradi Utca  62.
Telefon: 06 30 575-8554

Információ, ügyintézés:
Hári Sándor
Email: info(kukac)hstuning.hu
Telefon: 06 70 299-0525

Vissza a termékekhez